POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 ust. 5. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 • opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 • współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
Powiatowe rady rynku pracy opiniują:
 • celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

 • proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 • celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.


SKŁAD POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY
W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Nowodworskiego z dn. 1 lipca 2015 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

Wytworzył: Irena Charytoniuk (21 stycznia 2015)
Opublikował: Zboiński Grzegorz (21 stycznia 2015, 13:05:03)

Ostatnia zmiana: Zboiński Grzegorz (29 listopada 2017, 07:56:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2015

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij