Grant

   Starosta na podstawie zawartej umowy może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy ,,grant” na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy   z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Grant może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla:
  1. bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat,
  2. bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w Urzędzie Pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:
  1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  4. dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.
   Grant może być przyznany w wysokości nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą.


   Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.


Zwrot Grantu następuje:
  1. W przypadku nie utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres - w kwocie proporcjonalnej do okresu niezatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu.
  2. W całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia otrzymania grantu – w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania
Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. nie posiada środków finansowych na wskazaną powyżej formę wsparcia. 
O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować.


Wytworzył: Izabela Linsztet (30 maja 2014)
Opublikował: Zboiński Grzegorz (30 maja 2014, 11:46:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2140

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij