Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy W Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, że od 02.01.2017 r. uruchamia nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Nabór będzie ciągły aż do wyczerpania środków przyznanych na 2017 rok.

Urząd Pracy możne, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, W wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych W miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej W ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Umowy zawierane będą na dwa lata z tego pierwszy rok będzie refundowany przez urząd pracy, drugi rok ze środków własnych pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Urząd Pracy nie może zawrzeć umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą, u którego W okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania W zatrudnieniu W pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacją, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. Niewywiązanie się z tych warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy W kwocie proporcjonalnej do okresu, W którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, Wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, W terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego W trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji - Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc W kwocie proporcjonalnej do okresu, W którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby Wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, W terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, W którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał W zatrudnieniu.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Nowy instrument będzie obowiązywał w latach 2016 - 2018.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 22
lub pod nr tel. 55 246 95 45

Wytworzył: Wioletta Lewandowska (14 stycznia 2016)
Opublikował: Zboiński Grzegorz (15 stycznia 2016, 09:11:40)

Ostatnia zmiana: Zboiński Grzegorz (4 stycznia 2017, 14:10:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 818

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij